Niepubliczny Żłobek Twórcza Chatka – Projekt UE

Home Zajęcia Niepubliczny Żłobek Twórcza Chatka – Projekt UE

Niepubliczny Żłobek Twórcza Chatka – projekt unijny

to 80 miejsc dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, które dostępne są w nowym żłobku przy ul. Wyszyńskiego 139B. Projekt skierowany jest do rodziców mieszkających, pracujących lub uczących się w Tarnowskich Górach, którzy chcą powrócić do aktywności zawodowej. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do projektu spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkanie, praca lub nauka na terenie Tarnowskich Gór,
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat,
  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą, chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.

W projekcie unijnym może wziąć udział zarówno mama, jak i tata dziecka.

Więcej informacji na stronie http://studioartmusic.pl/zlobek-ue/

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu, w Twórczej Chatce na ul. Morcinka 26 oraz pod numerem tel.  515-061-834.

Wszystkie osoby które nie spełniają powyższych kryteriów, a chciałyby zapisać dziecko do żłobka, zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie http://studioartmusic.pl/zlobek/

  • Dla dzieci w wieku 6m +